Wrocław 2018

Wrocław 2018

Tegoroczny cykl szkoleń TM AKADEMIA rozpoczęliśmy spotkaniem we Wrocławiu, na którym gościliśmy grupę blisko 40 uczestników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, rok 2018 dedykujemy projektantom i wykonawcom, którzy dzięki serii specjalistycznych seminariów mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wymogami prawnymi i rozwiązaniami technologicznymi obowiązującymi w branży.